Collegeprogramma gemeente Leeuwarden 2014-2018

Thea Koster

Portefeuille: Jeugd en onderwijs, Kennis en innovatie, Bereikbaarheid

‘Iedereen verdient een goede start en jongeren zijn de toekomst van Leeuwarden. Als het nodig is, geven we ze een steuntje in de rug. Door zo goed mogelijk voor ze te zorgen, op school en in hun wijk. Het ultieme doel? Iedere jongere verlaat de school met een diploma.
We willen ook dat goed opgeleide jongeren in Leeuwarden blijven. Kennisinstituten zoals watertechnologiecentrum Wetsus helpen de stad vooruit én voorzien in belangrijke arbeidsplaatsen.’

‘Het ultieme doel: een diploma voor iedere jongere’

Meer weten?
Vraag het Thea Koster