Collegeprogramma gemeente Leeuwarden 2014-2018

Sjoerd Feitsma

Portefeuille: Financiën, Cultuur/Culturele Hoofdstad 2018, Stads- en regiomarketing 

‘Leeuwarden is Europese Culturele Hoofdstad in 2018. We werken daar de komende jaren naar toe, samen met de organisatie LWD2018, culturele instellingen, de provincie en vele anderen: in Leeuwarden, in Fryslân én in Europa. Cultuur als vliegwiel voor meer werk, meer participatie en minder armoede. Doel is het creëren van een culturele, sociale en economische impuls! Een duurzame versterking dus. Want natuurlijk willen we dat mensen en extra werkgelegenheid ook na 2018 naar Leeuwarden blijven komen. En dat Leeuwarden financieel gezond blijft.’

‘Culturele Hoofdstad 2018 versterkt Leeuwarden cultureel, sociaal en economisch’

Meer weten?
Vraag het Sjoerd Feitsma