Collegeprogramma gemeente Leeuwarden 2014-2018

Henk Deinum

Portefeuille: Economie, Ruimtelijke ordening, Gebiedsontwikkeling

‘We willen de opgaande dynamiek verankeren en versterken. In het nieuwe Leeuwarden, de 18 dorpen én de Hoofdstad van Fryslân. We gaan voor 1000 nieuwe banen, vooral in de sectoren Water, Zuivel en de zakelijke dienstverlening. Door gerichte samenwerking met ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en andere overheden. Door innovatie en internationalisering, ook in het Midden- en Kleinbedrijf. Door het aantrekkelijker maken van het klimaat en de bedrijfslocaties, zoals de binnenstad, het Harmoniekwartier en het waterfront in Grou. We willen een sterke economie in een internationale markt.’

‘We zetten de opgaande dynamiek voort: 1000 banen’

Meer weten?
Vraag het Henk Deinum