Collegeprogramma gemeente Leeuwarden 2014-2018

Harry van der Molen

Portefeuille: Wijken en dorpen, Beheer openbare ruimte, Armoedebeleid, Aanpak jeugdwerkloosheid, Bedrijfsvoering

‘Iedereen kan iets voor zijn omgeving betekenen. Inwoners van wijken en dorpen weten beter wat ze nodig hebben dan de ambtenaren in het stadhuis. Je bereikt meer als je samen met je buurt- of wijkgenoten ergens voor gaat. Zo leer je nieuwe mensen kennen en raak je meer betrokken bij je omgeving. En juist als je zelf initiatief neemt, wordt je invloed groter. De gemeente helpt als het nodig is. Met geld, ondersteuning of het openen van deuren.’

‘Als je zelf initiatief neemt, groeit je invloed’

Meer weten?
Vraag het Harry van der Molen