Collegeprogramma gemeente Leeuwarden 2014-2018

Iedereen de ruimte

We bouwen met elkaar aan een levendige en bereikbare gemeente. Met dorpen en wijken waar mensen nu en later duurzaam kunnen leven.

Ruimtelijke ontwikkeling

Samen met bewoners en bedrijven werken we aan een krachtig en aantrekkelijk Leeuwarden, ook voor toekomstige generaties. Onze binnenstad moet er tiptop uitzien, zeker in aanloop naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Daarnaast geven we prioriteit aan het Stationsgebied en watersportdorp Grou.

Aantrekkelijke leefomgeving

Door het verbeteren en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, waarborgen we betaalbaarheid en woonkwaliteit. Wij verwachten per jaar ongeveer driehonderd woningen te kunnen bouwen, net als in de afgelopen jaren. Bij nieuwbouwprojecten kijken we zorgvuldig naar de behoeften in de markt. We blijven bouwers en ontwikkelaars uitdagen om duurzaam, goed en goedkoop te bouwen. Zo ontstaat een slimme koppeling van vraag en aanbod.

Onderhoud

We investeren in goed onderhoud van bijvoorbeeld wegen, bruggen en groen. Daarbij gaan we intensiever samenwerken met bijvoorbeeld buurgemeenten, provincie en Wetterskip Fryslân. Ook betrekken we wijken, buurten en dorpen meer bij het onderhoud.

Bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid van stad en platteland is belangrijk voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Ook de komende periode investeren we in de infrastructuur in de gemeente. Zo gaan we verder met het programma Leeuwarden Vrij-Baan. Daarnaast zetten we ook in op het verbeteren van fietsroutepaden en het uitbreiden van parkeervoorzieningen.

Cultuur

Op weg naar Culturele Hoofdstad 2018 versterken we (waar nodig) onze ‘culturele infrastructuur’. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het Fries Museum, Stadsschouwburg De Harmonie en het nieuwe centrum voor popcultuur in het Harmoniekwartier. Ook nemen we een besluit over de invulling van de Blokhuispoort. We bouwen aan een bibliotheek die klaar is voor de toekomst. Met één centrale vestiging in de stad en een vestiging in Grou.

Op het gebied van erfgoed en historie stimuleren we samenwerking tussen Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar. In aanloop naar 2018 willen we ook het eigen culturele productieklimaat versterken (muziek, meertaligheid, amateurkunst) en geven we meer ruimte aan culturele festivals. Het gemeentelijk beleid focust steeds meer op het initiëren van evenementen, minder op structurele bijdragen.

 

Iedereen de ruimte. Zo:

  • Krachtige binnenstad
  • Herinrichting Stationsgebied
  • Voldoende duurzame en betaalbare woningen
  • Passende nieuwbouw
  • Stevige positie watersportdorp Grou
  • Slim en duurzaam onderhoud openbare ruimte
  • Goede bereikbaarheid
  • Sterke culturele infrastructuur